Erfaret ingenjörsarbete, speciallösningar & produktutveckling

Oy JB-Plan Ab är en ingenjörsbyrå som grundades våren 1992. Byrån har för tillfället 2 anställda. Företaget är beläget i Tjöck, ca. 5 km från Kristinestad. Byråns verksamhet är i huvudsak kocentrerad på projekt- och maskinplanering för mekanisk skogsindustri. Planeringen befattar maskin-och anordningslinjer samt specialmaskiner för sågverk och förädlingsindustri. Till planeringsområdet hör, förutom ovan nämnda huvudområde, alla olika transportanordningslösningar samt produktutveckling inriktad på industrins behov. Till kundkretsen hör även livsmedelsindustrin, avfallsbehandlingsanläggningar och industrin som framställer anordningar åt dessa, samt annan maskinindustri. Planeringsarbetet baserar sig på över trettio års teoretisk och praktisk erfarenhet.


Samarbetspartners

läs » « stäng

Saha- ja jatkojalostusteollisuuden projekti-, layout-, tuotekehitys- ja laitesuunnittelu
WTG Finland Oy
Kujakon Oy
ST-Tekniikka Oy
As Hekotek
Jätteenkäsittelylaitteiden tuotekehitys ja laitesuunnittelu
Stormossen Oy
Ab F. Emet Oy
Erikoislaitteita- koneita
Ab F. Emet Oy

Senaste referenser

läs » « stäng

Iisveden Metsä Oy
sahalinjan uudistuksen layout- ja laitesuunnittelu… 2008-2009
WTG Finland Oy
Kanadan höyläämöprojektin yleissuunnittelu 2008
Iisveden Metsä Oy:n kuorimon layout- ja laitesuunnittelu 2008
Projektikohtaista yleis- ja linjasuunnittelua 2008
Kujakon Oy
Nopean höylälinjan vastaanottolaitteita 2008
Hirrentyöstölinjan työstökoneiden suunnittelu 2007-2008
Hydraulipuristin hirsi- ja liimapalkkiaihioille 2007
ST-Tekniikka Oy
R250 SE linjan projektisuunnittelua 2008
As Hekotek:
Laitosten layout- ja yleissuunnittelu-, tuotekehitys- laitesuunnittelu.
Säädettävä sivusiirtoketjusto 2:lla katkaisusahalla tukkien määrämittaan katkaisua varten 2008
Dimensio-, lajittelu-, paketointi- ja rimoituslaitos….3 kpl 2007-2008
Tukinlajittelu- ja tukkien sahaansyöttö …. 4 kpl 2007-2008
Ab F. Emet Oy
Porttaali servosaha 2006-2007